top of page

Hierarkia

Ammatti ja työnkuva määräävät sen, mihin säätyyn asukas asetetaan. Hierarkia on hyvin liikkuva molempiin suuntiin riippuen humanoidin tekemistä ammattivalinnoista.

Sääty periytyy lapselle, kunnes lapsi kykenee omiin valintoihinsa. Hierarkia ei määrää varakkuutta, vaan kertoo lähinnä muille valtiollista arvokkuudesta

Ylimpänä on itse Keisarinna, koko kansan hallitsija.

Hänen päätöksiään tukevat joukko neuvonantajia, sotapäälliköitä ja muita asianomaisia henkilöitä ammattinimikkeineen. Keisarinnan alapuolella on hänen lapsensa ja lähisukunsa.

Toiseksi ylimmällä portaalla ovat shoagunit ja daiamonit, vergarenien ylemmistö.

Shoagunit ovat pääasiassa armeijan ylemistöä ja upseeristoa. Ylin upseeristo (kenraalikunta & esiupseerit) saa täten Shoagunin nimen.

Daiamonit ovat poliittisia johtajia, jotka työskentelevät valtion nimissä. Tähän lukeutuu mm. neuvonantajat, asianajajat ja poliitikot.

Kolmannella portaalla ovat samroonit, johon alempisäätyisten on erittäin helppo kohota liittymällä armeijaan. Kaikki sotilaat miehistöstä kompanianupseereihin omaavat tämän nimen. Myös valtion hyväksymät palkkasoturit lasketaan osaksi tätä säätyä. 

Alimpaa säätyluokkaa edustavat yhteisnimitykseltään nomaanit, jonka pitää sisällä kaiken muun: palvelija sekä palvelu-ammatit, maanviljelijät ja muut ruuantuottajat, käsityöläiset ja taiteilijat ja myyjät

Kaikkien kastien alapuolella ovat orjat, lainsuojattomat ja säädyttömät.

Hierarkian pikkukerpele
bottom of page