top of page

Rotupuhtaus

Rotupuhtaudesta kertoo hahmon petoprosentti. Prosentin luku antaa ilmi, kuinka paljon hahmo muistuttaa petoa ulkoisilta ominaisuuksiltaan.  

Vergarenit sekä nagezunit

Petoprosentilla ei ole heidän silmissään minkäänlaista arvoa. Vergarenit pitävät rotupuhtauttakin tärkeämpänä käytännöllisyyttä: ylimääräiset käsiparit, myrkkypistimet, siivet, kyky seitin kutomiseen jne. ovat haluttuja taitoja sekä ihailtavia ominaisuuksia vergareneilla. Nagezuneilla, jotka vergarenien palvelukseen ovat alistettu, ei ole sananvaltaa asiaan, he yleensä myötäilevät vergareneja. 

Dranmirit, lohrianit, sabret sekä hilvarit

Nämä rodut arvostavat enemmän 45-55:n petoprosentin jakaumaa. Humanoidin ollessa noin 50/50 petoa sekä ihmistä, tämä kaikin puolin kauniimpi sekä täydellisempi kuin arvaamattomana pidettävä petomainen tai hyödytön ihmismäisempi kansalainen. He pitävät poikkeuksetta 5-10% ja 90-95 petoprosentin humanoideja automaattisesti hyljeksittyinä.

Hahmojen petoprosentin haarukka on laaja: alhaisesta 5 prosentista korkeaan 95 prosenttiin. Petoprosentiltaan alle 50% olevat hahmot muistuttavat enemmän ihmistä, yli 50 prosenttia olevat enemmän petoa. Alla oleva taulukko antaa osviittaa, millainen hahmo voisi olla X petoprosentilla.

90 – 95% 

SABRE: kissan pää, häntä, keho turkin peitossa, jalat ja kädet petomaiset

LOHRIAN: pelkkä pyrstö, levähiukset, iho kokonaan suomujen peitossa, kalamaisia piirteitä

HILVAR: linnun pää, siivet sekä pyrstö, keho sulkien peitossa, linnun jalat

DRANMIR: matelijan pää, keho suomujen peitossa, kädet ja jalat ovat petomaiset

 

70%

SABRE: turkki, kissankorvat, kissannenä, kädet tai jalat petomaiset

LOHRIAN: jalkojen muuttaminen pyrstöksi ja toisin päin, levähiukset, mahdolliset evät

HILVAR: siivet, pyrstö + linnun jalat/ pää

DRANMIR: suomuja, häntä, sarvet, kädet tai jalat petomaiset

50%
SABRE: turkki, kissankorvat/ kissannenä, kädet tai jalat tassumaiset

LOHRIAN: jalkojen muuttaminen pyrstöksi ja toisin päin, osa hiuksista levää, eviä voi esiintyä

HILVAR: siivet, pyrstö, laajempia höyhenesiintymiä kehossa

DRANMIR: suomuja, häntä, sarvet


30%
SABRE: kissankorvat/ kissannenä/ häntä, laajempia turkkialueita

LOHRIAN: ei osaa muuttaa jalkoja pyrstöksi tai toisin päin, kehossa voi esiintyä joitain suomuja/ eviä,

tavalliset hiukset

HILVAR: siivet tai pyrstö, laajempia höyhenesiintymiä kehossa

DRANMIR: pieniä suomuesiintymiä ympäri kehoa, häntä/ sarvet yms.

5 – 10%

SABRE: kissankorvat/ kissannenä/ häntä, turkkia siellä täällä, viirumaiset pupillit

LOHRIAN: ei osaa muuttaa jalkoja pyrstöksi tai toisin päin, muutamia suomuja kehossa, tavalliset hiukset

HILVAR: pelkät siivet/ pyrstö, höyheniä siellä täällä

DRANMIR: yksittäisiä suomuja siellä täällä, viirumaiset pupillit

lancetransparent.png
bottom of page